isabelle

osteopathie

paard hond

Osteopathie

Osteopathie is een behandelwijze die relaties legt door het hele lichaam.

Een behandeling versterkt het immuunsysteem, de lichaamseigen afweerkracht. Het zorgt voor een betere vitaliteit en veerkracht. Bovendien biedt het ondersteuning bij het genezingsproces na een blessure ingreep of een medische ingreep.

De osteopaat beperkt zich niet alleen tot de regio waarin de klacht zich uit, het ganse lichaam wordt onderzocht. Er worden relaties gelegd tussen spieren, pezen, de wervelkolom, de organen en het neurologisch systeem (hersenen, ruggemerg en zenuwen).

lichaam als eenheid

Osteopathie beschouwt het lichaam als een eenheid. Lichaam en geest zijn met elkaar verweven. Stress kan zich bijvoorbeeld uiten in lichamelijke klachten zoals hoofdpijn, maagproblemen of nekklachten.

Het lichaam is een geheel en alle afzonderlijke delen kunnen elkaar beïnvloeden.

structuur en functie

Structuur (de opbouw) en functie (de werking) staan in relatie met elkaar. Het intact zijn van een structuur is essentieel om goed te kunnen functioneren. Bijvoorbeeld een spierbundel (structuur) moet om goed te kunnen samentrekken (functie) in een goede gezondheid zijn. Dit betekent een goede doorbloeding, een goede bezenuwing en weinig afvalstoffen.

zelfregulerend vermogen

Het lichaam beschikt over een zelfregulerend vermogen. De osteopaat helpt het lichaam dit zelfregulerend vermogen aan te spreken.

handen

Osteopathie maakt alleen gebruik van de handen van de therapeut. De therapeut onderzoekt hiermee het paard of de hond om blokkades op te sporen. De behandeling bestaat uit een aantal zachte technieken, eventueel gecombineerd met manipulaties.

osteopatische systemen

Osteopathie werkt op drie systemen in het lichaam:
 • het pariëtale systeem
 • het viscerale systeem
 • het craniosacrale systeem
het pariëtale systeem

Dit omvat het geheel van botten, gewrichten en spieren. Bijvoorbeeld: een geblokkeerde wervel veroorzaakt bewegingsbeperking tussen twee wervels. Ter hoogte van een geblokkeerde wervel ontstaat er een verhoogde spierspanning. Hierdoor is er een minder goede bloedtoevoer waardoor er spieren gaan verkrampen Dit houdt de blokkade in stand. Zo een blokkade kan ook compensatie doen ontstaan op andere plaatsen in het lichaam.

Een ander voorbeeld: als het bekken van het paard onvoldoende naar achter kan kantelen, dan kan het paard slecht of niet ondertreden met zijn achterbenen. Het verzamelen van het paard is dan moeilijk of niet mogelijk. In de praktijk gaat het hier vaak over lage rugproblemen.

het viscerale systeem

Dit heeft betrekking op de ingewanden. Elk orgaan heeft zijn eigen beweeglijkheid. Soms is de orgaanbewegelijkheid beperkt. Door deze beperking is er een verminderde orgaanfunctie. Een osteopatische behandeling kan deze beweeglijkheid beïnvloeden waardoor het orgaan weer beter kan functioneren.

het craniosacrale systeem

Hierbij wordt er gewerkt op de schedelbeenderen, de ruggengraat en het heiligbeen. De behandeling is zeer ontspannend voor het dier. Vanuit deze ontspanning kan herstel optreden doordat het zelfregulerend vermogen van het dier wordt aangesproken.

wisselwerking

De drie systemen zijn onderling verbonden door bindweefsel, bloedvaten, lymfeklieren en zenuwen. Er is een voortdurende wisselwerking.

leven is bewegen

Structuren die niet meer kunnen bewegen of beperkt zijn in hun beweeglijkheid creëren een slechter functioneren van de structuur en dit kan klachten veroorzaken in het lichaam.
Osteopathie helpt om het ganse lichaam in beweging te houden.

Wanneer Osteopathie

Preventief

Voorkomen is beter dan genezen.
Je kan osteopathie preventief inschakelen. Een regelmatige controle behandeling van uw dier kan problemen voorkomen.

Door preventief te handelen kunnen problemen en pijn vermeden worden. Hoe sneller een probleem wordt aangepakt hoe beter.

Genezend

Een osteopathische behandeling kan toegepast worden om genezing te bereiken.

Welke klachten behandelen

Vaak voorkomende problemen bij honden en paarden:

 • stijfheid
 • trauma (val of verstuiking)
 • verlammingsverschijnselen
 • problemen met vruchtbaarheid
 • rugproblemen
 • ingewandsproblemen (maag)
 • rijtechnische problemen, zoals maar naar één zijde willen ombuigen

Praktisch

Vóór de behandeling moet het paard of de hond droog zijn:

 • niet nat van regen
 • niet net gewassen
 • niet bezweet van de training

Na de behandeling

Het is belangrijk om het paard of de hond enkele dagen rust te geven. Het lichaam kan dan terug zijn evenwicht vinden.